مجله کاوش در ایران

علم و اخلاق در ورزش (مجله)

ورزش علمی همراه با رعایت اصول اخلاقی عامل اصلی تربیت افرادی سالم؛ توانمند و راهی برای رسیدن انسانها به کمال نهائی در زمینه های فردی و اجتماعی است.

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - شریعتی

ایران - تهران - منطقه 3 - گاندی جنوبی

704 مورد یافت شد