مدرسه تیزهوشان در اصفهان

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر

1934 مورد یافت شد