مدرسه عشایری در پاکدشت

شرکت کتاب اول

ایران - بوشهر - گناوه - بندر گناوه - طالقانی

ایران - تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر

1942 مورد یافت شد