بهترین مهندسی معدن در تهران

تسلا اکسپلوره

اکتشافات ژئوفیزیکی معادن با استفاده از دستگاه های پیشرفته کانادایی، اکتشاف آب

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 2 - معراج

ایران - تهران - منطقه 3 - اختیاریه جنوبی

شرکت مهندسی خاک و پی شریف (ژئوتکنیک و نیلینگ و میکروپایل)

ارائه دهنده کلیه خدمات مشاوره، پیمانکاری ژئوتکنیک و حفاری اکتشافی، مکانیک خاک و سنگ، ژئوفیزیک، زمین شناسی و طراحی و اجرای سازه نگهبان و پایدار سازی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی

4877 مورد یافت شد