موبایل در قلهک

ایران - فارس - شیراز - همت آباد - فلکه اطلسی

1987 مورد یافت شد