موبایل در پاساژ علاالدین

ایران - تهران - منطقه 3 - میرداماد

ایران - فارس - شیراز - همت آباد - فلکه اطلسی

1987 مورد یافت شد