نتایج جستجوی عبارت

محمد رضا گیتی

در دایرکتوری مشاغل کتاب اول
متاسفانه عبارت ناطق نوری شناخته شده نمیباشد، نتایج ذیل تنها مربوط به عبارت چه چیزی میباشد.
  1. شرکت کتاب اول - بانک اطلاعاتی  ،  پایگاه داده  ،  data base
  2. شرکت کتاب اول - بانک اطلاعاتی  ،  پایگاه داده  ،  data base