نتایج جستجوی عبارت

گیتی

در دایرکتوری مشاغل کتاب اول
متاسفانه عبارت ناطق نوری شناخته شده نمیباشد، نتایج ذیل تنها مربوط به عبارت چه چیزی میباشد.
  1. شرکت کتاب اول - بانک اطلاعاتی  ،  پایگاه داده  ،  data base