نجار در پل چوبی

ایران - تهران - منطقه 20 - فداییان اسلام

ایران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه اشرفی اصفهانی

ایران - تهران - منطقه 7 - بزرگراه رسالت

ایران - تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی

ایران - تهران - منطقه 4 - تهرانپارس

ایران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه جلال آل احمد

ایران - تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا

303 مورد یافت شد