هتل بیمارستان در گاندی شمالی

ایران - خراسان شمالی - شیروان - تقاطع کمربندی به شیرکوه

ایران - خراسان شمالی - بجنورد - شهرک پردیس دانشگاه

ایران - خراسان شمالی - بجنورد - امام خمینی غربی

ایران - تهران - منطقه 3 - گاندی جنوبی

ایران - تهران - منطقه 3 - گاندی

1914 مورد یافت شد