هتل الوند مشهد در ایران

ایران - خراسان رضوی - مشهد - بلوار سرافرازان

1978 مورد یافت شد