هنرستان دولتی پسرانه در ایران

ایران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه اشرفی اصفهانی

1928 مورد یافت شد