بهترین هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی در تهران

ایران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه اشرفی اصفهانی

1761 مورد یافت شد