ورزشی در طالقانی

پرسپولیس - استان البرز

مدرسه فوتبال پرسپولیس راه رسیدن به افتخار

مشاهده شماره تماس

ایران - البرز - کرج - چهارراه طالقانی

ایران - تهران - منطقه 7 - مفتح

1955 مورد یافت شد