وکیل منطقه 10 تهران

شهرداری منطقه 10

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، جیحون، نرسیده به خیابان آزادی، جنب کارخانه زمزم

تهران، قزوین، خ. سبحانی (16 متری امیری)، ساختمان شماره 2 شهرداری، مرکز تشکل های مردم

شهرداری منطقه 10 - ناحیه 2

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، کمیل، بعد از پل نواب، خ. خوش یاران شمالی، ضلع شمالی

شهرداری منطقه 10 - ناحیه 3

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، جیحون، خ. بهنود

آموزش و پرورش منطقه 10

مناطق آموزش و پرورش

تهران، بزرگراه نواب، خ. محبوب مجاز (سینا)، بعد از خیابان سلمان فارسی

منطقه 10 - ضمن خدمت

مناطق آموزش و پرورش

تهران، بزرگراه نواب، خ. محبوب مجاز (سینا)، بعد از خیابان سلمان فارسی

منطقه 10 - فرهنگی هنری

مناطق آموزش و پرورش

تهران، بزرگراه نواب، خ. محبوب مجاز (سینا)، بعد از خیابان سلمان فارسی

منطقه 10 - معاون آموزش متوسطه

مناطق آموزش و پرورش

تهران، بزرگراه نواب، خ. محبوب مجاز (سینا)، بعد از خیابان سلمان فارسی

تهران، بزرگراه نواب، خ. محبوب مجاز (سینا)، بعد از خیابان سلمان فارسی

نهضت سوادآموزی - منطقه 10

مناطق آموزش و پرورش

تهران، بزرگراه نواب، خ. محبوب مجاز (سینا)، بعد از خیابان سلمان فارسی

تهران، بزرگراه یادگار امام، تقاطع خیابان آزادی، شهرداری منطقه 10، ط. پنجم

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری

شهرداری منطقه 10 - خدمات شهری

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، کمیل، بعد از پل نواب، ک. خوش یاران شمالی، حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه 10

شهرداری منطقه 10 - دفتر بازرسی

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، ط. نهم

تهران، آزادی، خ. میمنت، بعد از استخر شهدای آزادی، روبروی آتش نشانی، پایگاه ویژه مدیریت بحران

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، ط. پنجم

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، ط. هشتم

شهرداری منطقه 10 - معاونت فنی

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، ط. ششم

تهران، آزادی، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، ط. ششم

شهرداری منطقه 10 - ناحیه 1

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، قزوین، خ. سبحانی (16 متری امیری)، نبش خیابان شبیری

شهرداری منطقه 10 - واحد حسابداری

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، ط. چهارم

شهرداری منطقه 10 - واحد شهرسازی

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری

شهرداری منطقه 10 - واحد موتوری سبک

مناطق و نواحی شهرداری

تهران، آزادی، نرسیده به جیحون، جنب کارخانه زمزم، ساختمان شهرداری، طبقه همکف

تهران، آزادی، بین خیابان بهبودی و شادمهر (شادمان)، نبش کوچه حسامی