بهترین پتروشیمی در ایران

پژوهش و فناوری پتروشیمی

توانمندی شرکت: صاحب دانش فنی و فناوری کاتالیست ها ، فرآیندهای تبدیلات گازی،پلیمر،الفین،متانول،اسید استیک و...

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - شیرازی

ایران - بوشهر - کنگان - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

1135 مورد یافت شد