پمپ آب در تهران

ایران - تهران - منطقه 21 - بزرگراه تهران کرج

ایران - تهران - منطقه 21 - جاده مخصوص تهران کرج

شرکت پمپ آب نوین (تولید بوستر پمپ)

تولید بوستر پمپ تمام اتوماتیک آبرسانی -آتشفشانی و آبیاری دور ثابت و دور متغیر -تولید پمپ های زمینی و خطی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 7 - انقلاب

ایران - تهران - منطقه 21 - بزرگراه تهران کرج

شرکت پمپ های صنعتی ایران

ساخت پمپ های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پمپ سانتریفوژ فرآیندی طبق استانداری API610 پمپ اسپلیت کیس افقی دو مرحله ای پمپ افقی چند مرحله ای پمپ آتش نشانی برطبق استاندارد NFPA20

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - مفتح

ایران - تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی

ایران - تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح

2340 مورد یافت شد