پولی کش انرپک

بابالیان

کش و نوار ، خیاطی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، ک. مسجد میرزاموسی، ساختمان حمید، واحد 7

بارانی

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، خ. صف، ک. مهندس الممالک، بن بست 1، پ. 1، ط. دوم

برادران اجمالی

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، نرسیده به خیابان 30 تیر، پ. 35

پارس دیانا

کش بافی ، نساجی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار عباس آباد، ک. حسام الشگر، ساختمان الهی، ط. اول، واحد 18

پویا

کش بافی ، نساجی

تهران، لاله زار نو، ک. برلن، ساختمان یزدچی، پ. 16

تات

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، خ. ظهیرالاسلام، ساختمان عالی خانی، ط. دوم، پ. 7

تات

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام، پاساژ اقبال، ط. دوم، پ. 56

توحید

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، بین خیابان صف و ظهیرالاسلام، ک. محسن مظفری، پاساژ آذر، ط. اول، پ. 25

جاویدان

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام، پاساژ علمی، ط. دوم، پ. 6

حسن پور

نخ کش باف و تکسچره ، منسوجات

تهران، خیام، بازار دروازه نو، ک. مزینی، پ. 1 و 2

حقیقت

کش بافی ، نساجی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار آهنگران، ک. صراف، پاساژ جواهریان، ط. دوم، واحد 32

حقیقت

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، بین خیابان صف و ظهیرالاسلام، ک. محسن مظفری، پاساژ آذر، ط. دوم، پ. 19

حیدری

کش بافی ، نساجی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار آهنگران، ک. صراف، پاساژ بهار، پ. 13

خداوردی

نخ کش باف و تکسچره ، منسوجات

تهران، خیام، بازار آل یاسین، بازار دروازه نو، پ. 88

خدایی

کش و نوار ، خیاطی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، چهارسوق بزرگ، بازار مسگرها، بعد از کوچه خسروی، خ. مسگرها، پ. 2

راد

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام، پاساژ اقبال، ط. چهارم، پ. 34

رز

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، خ. صف، ک. یاسری، پ. 8

ریموند

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام، پاساژ علمی، ط. زیرزمین، پ. 15

رییسی

کش بافی ، نساجی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار آهنگران، ک. صراف، پاساژ جواهریان، پ. 24

زالی

کش بافی ، نساجی

تهران، چهارراه مصطفی خمینی (سیروس)، ک. سرپولک، پ. 26

ساقه

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، خ. ظهیرالاسلام، ساختمان گودرزیان، پ. 82، ط. دوم

ستوده

کش بافی ، نساجی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار آهنگران، ک. صراف، پاساژ بهار، پ. 17

سعیدی

کش بافی ، نساجی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار آهنگران، ک. صراف، پاساژ بهار، واحد 12

سوبافت

کش بافی ، نساجی

تهران، جمهوری، خ. صف، ک. هاشمی، پ. 7، ط. اول

سیفی (کش)

کش و نوار ، خیاطی

تهران، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار عباس آباد، ک. مهدوی، پاساژ نوروزی، ط. اول، واحد 1