ژئوتکنیک در اصفهان

ایران - بوشهر - احمدی - کوی بندر

شرکت مهندسی خاک و پی شریف (ژئوتکنیک و نیلینگ و میکروپایل)

ارائه دهنده کلیه خدمات مشاوره، پیمانکاری ژئوتکنیک و حفاری اکتشافی، مکانیک خاک و سنگ، ژئوفیزیک، زمین شناسی و طراحی و اجرای سازه نگهبان و پایدار سازی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی

ایران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه یادگار امام جنوبی

مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران

انجام مطالعات تخصصی خاک، بتن، آسفالت، بازرسی جوش، میکروپایل، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی با بیش از 25 سال سابقه.

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 5 - م. پونک

مهندسین مشاور زمیران

ژئوتکنیک، مکانیک خاک و پی، مکانیک سنگ، ژئوفیزیک، مطالعات لرزه خیزی، مهندسی زمین شناسی، مقاومت مصالح، منابع آب و محیط زیست

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی

15 مورد یافت شد