کارخانجات در ایران

پترو راهبر پاهنگ

تنها شرکت ارائه کننده خدمات مشاوره ای در بخش طراحی، ساخت و راه اندازی واحد های شیمیایی معدنی درایران (اسید های سولفوریک، کلریدریک، فسفریک و ...)

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین

110 مورد یافت شد