کاوش سنگ انارک در ایران

ایران - تهران - شهر قدس (قلعه حسنخان) - کمربندی اندیشه و شهریار

ایران - سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) - بلوار صنوبر

1428 مورد یافت شد