بهترین کلینیک ترک اعتیاد

مرکز و کلینیک ترک اعتیاد روزنه

کلینیک ترک اعتیاد موادهای سنتی و صنعتی.در صورت نیاز با دارو یا بدون دارو.صبح و عصر باز است. هردو شیفت دارای پزشک خانم و آقا میباشد. ویزیت رایگان.

مشاهده شماره تماس

تهران، منطقه 13، پیروزی

1734 مورد یافت شد