گروه صنعتی پیچ اشپیل ایران در ایران

شرکت کتاب اول

ایتال پیچ (اشپیل صنعتی)

پیچ و مهره به عنوان اصلی ترین حلقه اتصال صنایع کشور در فن آوری صنعت تعریف شده است. لذا استحکام و کیفیت، موجب ارتقا این امر خواهد بود

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 11 - م. قزوین

ایران - تهران - منطقه 18 - شادآباد

ایران - تهران - منطقه 11 - م. قزوین

ایران - تهران - منطقه 11 - م. حسن آباد

تجهیزات نیرو صنعت (پیچ و مهره گالوانیزه و صنعتی)

تولید و توزیع پیچ و مهره صنعتی و گالوانیزه گرم- سفارشات ساخت و گالوانیزاسیون سازه های صنعتی - قطعات شبکه برق (انتقال نیرو) و مخابرات و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی-اسکلت ساختمانی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 18 - شادآباد

1382 مورد یافت شد