کلینیک طب فیزیکی سیدخندان

ماساژ درمانی و ریلکسی (Relaxatione) ،درمان تخصصی ادم لنفاوی اندامها

نوار عصب و عضله لیزر درمانی فیزیوتراپی ماساژ درمانی مرکز توانبخشی