مشاوران تامین و کار رهنما

مشاور، رهنماست.

مرکز مشاوره ازدواج و خانواده
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
مشاوره و پذیرش نمایندگی در هیاتهای تشخیص (بدوی) و حل اختلاف (تجدید نظر) (ادارات کار، تامین اجتماعی، دارایی و لوایح دیوان اداری) 1-خدمات مشاوره ای درخصوص تامین اجتماعی مشاوره و رفع اختلاف پیمانکاران و کارفرمایان با تامین اجتماعی، تنظیم دستورالعمل تهیه لیست بیمه و نحوه تحویل به سازمان تامین اجتماعی بمنظور انجام صحیح تعهدات قانونی کارفرما، بررسی وضعیت کلی قراردادهای پیمانکاری، اخذ مفاصا حساب در مورد قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی، ارائه راهکارهای مناسب قانونی به منظور پیشگیری از هرگونه مشکل آتی در زمینه امور بیمه در غالب دستورالعمل یا مشاوره حضوری، برقراری مستمری بازنشستگی، فوت برای بازماندگان، ازکارافتادگی تعدیل و تقسیط صورت بدهی (حق بیمه)، نحوه احتساب و انتقال سوابق دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بالعکس، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های مرتبط با تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری... 2-خدمات مشاوره ای درخصوص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت در جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری و تامین حقوق کارفرما، مقرری بیمه بیکاری، طرح طبقه بندی مشاغل، تنظیم آیین نامه انظباطی، تسویه حساب پرسنلی ماهیانه شرکتها، موسسات و کارخانجات، احراز سابقه بیمه معوقه، احراز سابقه سخت و زیان آور، تدوین و تنظیم قراردادهای پرسنلی و مشاوره، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های مرتبط با ادارات کار در دیوان عدالت اداری ... 3-مشاوره و پیاده سازی و اجراء سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی فنی بازرسی فنی، عارضه یابی استاندارد سازی، امکان سنجی و ارائه مشاوره های کیفی و مدیریتی درسازمانها، شرکتها، صنوف و غیره بر اساس مدلهای پیشرفته دنیا و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت در واحد های صنعتی، تعاونی و خدماتی 4-انجام خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی کار به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار و آموزش به کارکنان و مسئولین کارگاه 5- خدمات مشاوره ای در خصوص امورمالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده،آدرس: تهران، خیابان آزادی، روبروی وزارت کار- کوچه آشیان پلاک4 طبقه 2 واحد3 (خط ویژه) و 66381044 [email protected]