ایستگاه مترو

ایستگاه مترو 15 خرداد

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 12، 15 خرداد، چهارراه گلوبندک

تهران، منطقه 7، مدنی (نظام آباد)، نرسیده به خیابان انقلاب، روبروی آتش نشانی

ایستگاه مترو بهشتی

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 7، مفتح (روزولت) شمالی، بین خیابان بهشتی (عباس آباد) و مطهری (روزولت)

ایستگاه مترو شوش

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 16، شوش، تقاطع خیابان خیام

ایستگاه مترو علی آباد

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 16، رجایی، خ. دستواره، خ. ابریشم

ایستگاه مترو میدان حر

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 11، کارگر جنوبی، م. حر، تقاطع خیابان پاستور و دانشگاه جنگ

ایستگاه مترو 7 تیر

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 6، م. 7 تیر

ایستگاه مترو آزادی

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 2، آزادی، تقاطع خیابان آذربایجان

تهران، منطقه 12، م. امام خمینی

تهران، منطقه 12، بهارستان، خ. مجاهدین اسلام، جنب ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تهران، منطقه 16، خزانه بخارایی، خ. عباسی، ضلع شمال غربی ترمینال جنوب

تهران، منطقه 20، شهر ری، خ. دستواره، بین میدان مادر و نماز

ایستگاه مترو چیتگر

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 22، بزرگراه تهران کرج، روبروی شرکت بهنوش، بلوار کوهک

ایستگاه مترو حسن آباد

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 11، م. حسن آباد

ایستگاه مترو حقانی

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 3، بزرگراه حقانی، جنب پارک طالقانی

ایستگاه مترو خزانه

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 16، رجایی، خ. ابریشم، خ. همدانی

ایستگاه مترو خیام

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 12، خیام، بالاتر از میدان محمدیه (اعدام)، جنب بازار فرش فروش ها

تهران، منطقه 11، امام خمینی، روبروی مجلس

تهران، منطقه 2، آزادی، خ. حبیب اله، خ. تیموری

تهران، منطقه 6، انقلاب، تقاطع خیابان سعدی و مفتح (روزولت)

ایستگاه مترو سعدی

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 12، سعدی، تقاطع خیابان جمهوری و چهارراه مخبرالدوله

ایستگاه مترو شهر ری

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 20، شهر ری، م. فرمانداری، خ. مدرس

ایستگاه مترو طرشت

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 2، بزرگراه جناح، بلوار گلاب، خ. چوب تراش

ایستگاه مترو مصلی

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 7، بزرگراه رسالت، ضلع شمالی مصلی بزرگ امام خمینی

ایستگاه مترو مفتح

ایستگاه مترو

تهران، منطقه 7، مفتح (روزولت) جنوبی، نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)