سردیس

صنایع نقش های ماندگار

سردیس ، فروش صنایع دستی ، تولید سفال ، مجسمه سازی ، تندیس

تهران، منطقه 6، طالقانی، م. فلسطین