استخدام در کتاب اول

شرکت کتاب اول به عنوان بانک اطلاعات شهری محیطی حرفه ای و تخصصی جهت فعالیت نیرو های متخصص می باشد و تیم کتاب اول همیشه از نیرو های با استعداد و دارای روحیه کار گروهی و خلاق استقبال می کند. شما در این صفحه با پست های سازمانی مورد نیاز در شرکت می توانید آشنا شوید.

لطفا رزومه خود را با درج کد پست سازمانی مطلوب در قسمت عنوان به نشانی [email protected] ارسال نمایید

حوزه بازاریابی و فروش

 • 1. مدیر بازاریابی و فروش


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : تمام گرایشات مدیریت / MBA / مهندسی صنایع
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم فروش / قوانین اولیه عقد قرارداد های جعاله یا فروش / تهیه طرح تجاری و طرح بازاریابی/ آشنایی با مفاهیم بودجه / آمار
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تهیه طرح تجاری
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه مدیریت بازاریابی و فروش یا 3 سال در حوزه فروش و بازرگانی
 • 2. مدیر روابط عمومی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : روابط عمومی / ارتباطات / روانشناسی / مدیریت بازرگانی یا دولتی
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری / قوانین اولیه عقد قرارداد های جعاله یا فروش / رویه اخذ یا تمدید مجوز نشر
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / مهارت برقراری ارتباط/ زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : برگزاری سمینار / شرکت در نمایشگاه و مدیریت غرفه نمایشگاهی / نامه نگاری اداری و تهیه دفتر اندیکاتور (الکترونیکی و کاغذی )
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه روابط عمومی یا 2 سال در حوزه فروش و بازرگانی
 • 3. مدیر سازمان آگهی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : تمام گرایشات مدیریت / MBA
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری / قوانین اولیه عقد قرارداد های جعاله یا فروش / آشنایی به مفاهیم فروش آگهی و تخفیف / آشنایی با انواع روش های فروش ( تلفنی / حضوری / تهاتری ...)
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت/ زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : فروش آگهی
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت سازمان آگهی یا 3 سال در حوزه فروش و بازرگانی
 • 4. بازاریاب فروش آگهی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : همه رشته ها – اولویت با رشته کامپیوتر یا فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم فروش
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : فروش آگهی / گفتگوی تلفنی
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه فروش یا بازاریابی آگهی / علاقه مندان بدون سابقه نیز می توانند رزومه ارسال نمایند.
 • 5. دفتردار سازمان آگهی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : همه رشته ها
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : ---
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تایپ
  • حداقل سابقه کاری : 2 سال سابقه در حوزه مسئول دفتر یا منشی
 • 7. مدیر فروش محصول


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : تمام گرایشات مدیریت / MBA
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری / قوانین اولیه عقد قرارداد های جعاله یا فروش / آشنایی به مفاهیم فروش و تخفیف / آشنایی با انواع روش های فروش ( تلفنی / حضوری / امانی / تهاتری ...)
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : فروش محصول
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت فروش یا 3 سال در حوزه فروش و بازرگانی
 • 8. فروشنده تلفنی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : همه رشته ها – اولویت با رشته کامپیوتر یا فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم فروش و تخفیف
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : گفتگوی تلفنی
  • حداقل سابقه کاری : 2 سال در حوزه فروش و بازرگانی/ علاقه مندان بدون سابقه نیز می توانند رزومه ارسال نمایند.
 • 9. فروشنده حضوری


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : همه رشته ها – اولویت با رشته کامپیوتر یا فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم فروش و تخفیف
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : روابط عمومی / گفتگوی حضوری
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه فروش و بازرگانی/ علاقه مندان بدون سابقه نیز می توانند رزومه ارسال نمایند.
 • 10. مدیر فروش نرم افزار


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار / مدیریت بازرگانی یا دولتی
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری / مفاهیم پایه ای توسعه نرم افزار / مفاهیم پول و تجارت الکترونیک
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / مهارت برقراری ارتباط / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : برنامه ریزی و تهیه طرح تجاری
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه روابط عمومی یا 2 سال در حوزه فروش و بازرگانی
 • 101. کارمند واحد بازاریابی و فروش


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : قبول : همه رشته ها – اولویت با رشته کامپیوتر یا فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم فروش و تخفیف
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : روابط عمومی / ارتباط با مشتری
  • حداقل سابقه کاری : 2 سال در حوزه فروش و بازرگانی/ علاقه مندان بدون سابقه نیز می توانند رزومه ارسال نمایند.
 • 102. بازاریاب حرفه ای


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : همه رشته ها
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم فروش و تخفیف
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : روابط عمومی / ارتباط با مشتری
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال در حوزه فروش و بازرگانی

حوزه توسعه نرم افزار

 • 11. مدیر توسعه نرم افزار


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار / فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : UML, RUP, Agile Development معماری نرم افزار (ویندوز، وب، سرویس)
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : 5 .NET 2010, SharePoint 2010, TFS 2010, SQL Server 2008
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال در حوزه مدیریت پروژه های نرم افزاری یا 3 سال سابقه در حوزه توسعه نرم افزار
 • 12. کارشناس توسعه نرم افزار(Windows)


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار / فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : کار گروهی، آشنایی با TFS 2010، آشنایی با SharePoint 2010
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : SQL 2008, C#.NET Framework 4, Win Service
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه توسعه نرم افزار
 • 13. کارشناس توسعه نرم افزار(وب - Server Side)


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار / فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : کار گروهی، آشنایی با TFS 2010، آشنایی با SharePoint 2010
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تسلط بر.NET MVC 3 / تسلط بر SQL 2008 / تسلط بر Jquery / آشنایی با Mootools
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه توسعه نرم افزار
 • 14. کارشناس توسعه وب (طراح وب سایت- Client Side)


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار / فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : HTML، JavaScript، Java Library،MVC ،گرافیک وب
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : آشنایی با Razor - Photoshop - Mootools - Jquery
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه برنامه نویسی وب
 • 15. کارشناس GIS


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : نقشه برداری، جغرافیا، GIS
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : کار گروهی، مفاهیم Network
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : ArcGIS 9.0 / 10, Google Earth
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه GIS

حوزه شبکه

 • 16. مدیر پشتیبانی شبکه


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی کامپیوتر
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : آشنایی با Active Directory / آشنایی با مفاهیم مجازی سازی ترجیحاً Hyper-V / آشنایی با مفاهیم اشتراک گذاری اینترنت / مفاهیم تهیه نسخه پشتیبان
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / مهارت برقراری ارتباط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : راه اندازی و عیب یابی Exchange MDaemon/ کاربری ISA /
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت شبکه و یا 3 سال در حوزه پشتیبانی شبکه
 • 17. کارشناس پشتیبانی شبکه


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی کامپیوتر / فن آوری اطلاعات
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مبانی اولیه شبکه های مایکروسافت و Cisco / تسلط بر مفاهیم سطح Network+/ آشنایی با مفاهیم اولیه مجازی سازی مانند ESX
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : آشنایی با Email Server / مدیریت اشتراک گذاری تحت شبکه / مدیریت سرویس اینترنت / آشنایی با رفع مشکلات سخت افزار ها / آشنایی با پشتیبانی برنامه های مالی
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه پشتیبانی شبکه

مدیریت بانک اطلاعاتی

 • 18. مدیر بانک اطلاعاتی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار / مهندسی صنایع
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم پایگاه داده ، طراحی شئ گرا و داده کاوی(Data Mining)، SEO T
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : طراحی بانک های اطلاعاتی / تسلط بر MS SQL 2008 / آشنایی با مفاهیم آماری / طراحی گزارشات پایگاه داده
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت بانک اطلاعات یا 3 سال در حوزه توسعه نرم افزار یا داده کاوی
 • 19. اپراتور ورود اطلاعات


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : تمامی رشته ها
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : ---
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تایپ
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه

حوزه وب سایت

 • 20. مدیر وب سایت


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی نرم افزار
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : ---
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط / مدیریت
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : آشنایی با زبان های برنامه نویسی وب / آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعاتی
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت وب سایت یا 3 سال در حوزه برنامه نویسی وب
 • 21. گرافیست وب


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : ---
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : ---
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : ---
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه طراحی وب
 • 210. دفتردار/ اپراتور وب سایت


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : ---
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : کاربری اینترنت
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط برتسلط بر MS Office / تایپ سریع / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : ثبت اطلاعات و آگهی / فوتو شاپ
  • حداقل سابقه کاری : 2 سال سابقه کار مرتبط

حوزه طرح و برنامه

 • 22. مدیر طرح و برنامه


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی صنایع / تمامی گرایشات مدیریت
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه / مفاهیم تحلیل سیستم / آمار / مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000/ مفاهیم فروش و بازاریابی / مفاهیم طرح تجاری / مفاهیم بودجه / مفاهیم بانک های اطلاعاتی
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / مهارت معرفی و ارائه (Presentation)
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تسلط بر MS VISIO/ آشنایی با MINITAB / تهیه طرح تجاری / تعریف و ارائه گزارشات سیستمی و مدیریتی / طراحی جریان های کار و اطلاعات(Data Flow Diagram) / طراحی و مدیریت سیستم های مدیریت مستندات مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت طرح و برنامه یا 3 سال در حوزه هر کدام از مهارت های تخصصی ذکر شده
 • 23. کارشناس طرح و برنامه


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مهندسی صنایع / مدیریت صنعتی یا بازرگانی
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه / مفاهیم تحلیل سیستم / آمار / مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000/
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت زمان / مهارت برقراری ارتباط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : آشنایی با MS VISIO/ آشنایی با MINITAB / تهیه طرح تجاری / تعریف و ارائه گزارشات سیستمی و مدیریتی / ترسیم نمودارهای گردش کار / پیاده سازی سیستمهای مدیریت مستندات مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت
  • حداقل سابقه کاری : 2 سال سابقه در حوزه هر کدام از مهارت های تخصصی ذکر شده

حوزه مالی و بودجه

 • 24. مدیر مالی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : حسابداری / مدیریت مالی / MBA
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم بودجه / حسابداری صنعتی / حسابداری مدیریت / کدینگ / قوانین وزارت کار/ قوانین بیمه و مالیات / مفاهیم آنالیز مالی / قیمت تمام شده
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت/ زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : کاربری نرم افزار های مالی یکپارچه مانند همکاران سیستم و فراگستر/ برنامه ریزی مالی / آنالیز مالی طرح ها / تهیه اظهار نامه مالیاتی
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه مالی و بودجه یا 2 سال در حوزه حسابداری
 • 25. حسابدار


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : حسابداری
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : حسابداری صنعتی / کدینگ
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : کاربری نرم افزار های مالی یکپارچه مانند همکاران سیستم و فراگستر
  • حداقل سابقه کاری : 2 سال در حوزه حسابداری

حوزه اداری و منابع انسانی

 • 26. مدیر اداری و منابع انسانی


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : مدیریت منابع انسانی / مدیریت بازرگانی یا دولتی
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم مدیریت منابع انسانی / سیستم های حقوق و دستمزد / قوانین وزارت کار و بیمه
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : طراحی و پیاده سازی سیستم منابع انسانی / طراحی و پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد / تهیه پرونده پرسنلی / طراحی و مدیریت سیستم های جبران خدمات (تنبیه و پاداش)
  • حداقل سابقه کاری : 1 سال سابقه در حوزه مدیریت منابع انسانی یا 3 سال در حوزه کارمند اداری
 • 27. انباردار


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : تمامی رشته ها
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم انبارداری / خرید و تحویل کالا / انبارگردانی / حواله و رسید انبار / کنترل موجودی و نقطه سفارش
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : انبارداری / تهیه کاردکس انبار
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه انبارداری
 • 28. تایپیست


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : تمامی رشته ها
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : تایپ
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تایپ
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه امور اداری

حوزه چاپ و نشر

 • 31. مدیر چاپ و نشر


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : گرافیک / مدیریت چاپ /
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کاردانی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم چاپ و صفحه بندی / لیتوگرافی / شناخت انواع کاغذ
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / مدیریت زمان / مهارت برقراری ارتباط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : ---
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه چاپ
 • 32. گرافیست


  • رشته های تحصیلی مورد قبول : گرافیک
  • حداقل مدرک مورد نیاز : کارشناسی
  • مفاهیم پایه و دانش مورد نیاز : مفاهیم چاپ و صفحه بندی / شناخت انواع کاغذ
  • مهارت های عمومی مورد نیاز : تسلط بر MS Office / کاربری اینترنت / زبان انگلیسی متوسط
  • مهارت های تخصصی مورد نیاز : تسلط بر نرم افزار های Freehand - InDesign ، تسلط بر امور چاپ و صحافی
  • حداقل سابقه کاری : 3 سال سابقه در حوزه گرافیک