جدیدترین اخبار >>> گسترش دفاتر خدمات الکترونیک شهر به تعداد نواحیمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۷     منبع خبر:
تعداد دفاتر خدمات الکترونیک به تعداد نواحی افزایش می‌یابد.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با بیان این که به‌زودی تعداد دفاتر خدمات الکترونیک به تعداد 123 ناحیه شهر افزایش می‌یابد، گفت:« با این اقدام پاسخگویی و ارایه خدمات به متقاضیان و شهروندان سریع‌تر و مطلوب‌تر صورت خواهد گرفت.» سیدمجتبی طبقی افزود:« افزایش تعداد این دفاتر و هم چنین فرامنطقه‌ای شدن ارایه خدمات آن در گام بعدی و اصل تکریم ارباب رجوع که مهم‌ترین اولویت در این دفاتر است با دقت بیش تری اجرا می‌شود.»

طبقی با اشاره به این که ایجاد شهرداری الکترونیک و افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک ضروری به‌نظر می‌رسد، گفت:« در این باره تا‌کنون آموزش‌های لازم برای افزایش آگاهی و اطلاعات پرسنل در دفاتر خدمات الکترونیک انجام شده و بخش دیگری نیز در حال انجام است.»شایان ذکر است دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور کاهش مراجعه شهروندان به شهرداری‌ها، کاهش سفرهای شهری و صرفه‌جویی در زمان رسیدگی به امور اداری شهری راه‌اندازی شده است.