جدیدترین اخبار >>> مديرعامل بانك صادرات بركنار شدمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ساعت ۰۵:۴۲     منبع خبر:
روابط عمومي وزارت اقتصاد خبر داد كه جهرمي از مديريت بانك صادرات ايران بركنار شده است.                                                                                به گزارش ايسنا در پي استعفاي خاوري از مديريت بانك ملي و پذيريش آن از سوي وزير اقتصاد روابط عمومي وزارت اقتصاد خبر داد كه سيد محمد جهرمي نيز بركنار شده است.