جدیدترین اخبار >>> افزايش شكاف قيمت باز ار و كارخانه خودرومنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ساعت ۰۶:۴۷     منبع خبر:

فاصله قيمت برخي خودروهاي پرمصرف داخلي در حاشيه بازار و دفاتر فروش كارخانه‌هاي خودروسازي با وجود افزايش اخير قيمت خودروهاي داخلي در حال افزايش است.افزايش نسبي قيمت برخي خودروهاي داخلي و اخبار مطرح در زمينه افزايش قيمت برخي ديگر از خودروهاي داخلي در نشست آتي شوراي سياستگذاري خودرو موجب شده تا با نبود نظارت بر قيمت خودرو در بازار آزاد، شكاف قيمتي خودروها تا حدود 2ميليون تومان افزايش يابد. اين شرايط موجب شده تا اكنون تفاوت قيمت در كارخانه و بازار آزاد برخي خودروها به حدود 2 ميليون تومان افزايش يابد.