جدیدترین اخبار >>> افزایش قیمت لبنیات تصویب شدمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰۵:۵۸     منبع خبر:
ريیس سازمان حمایت گفت:‹ افزایش قیمت لبنیات تا حداکثر 9 درصد تصویب شد و با
هرگونه گرانفروشی برخورد می‌کنیم و فروشندگانی که محصولاتی را بیش از 9
درصد گران کرده‌اند باید قیمت‌ها را برگردانند.›محمد حسن نکویی مهر  به فارس گفت:‹ افزایش قیمت لبنیات تا حداکثر 9
درصد با حضور و هم فکری نمایندگان واحدهای تولیدی و انجمن‌های لبنیات تصویب
شد.›