بهترین آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران

ایران - تهران - منطقه 3 - شیرازی شمالی

تشخیص بافت آراژن - نمایندگی داکو (DAKO)

ارائه دهنده آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی، فلوسیتومتری، ایمونو فلورسنت،MOLECULAR PATHOLOGY

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - م. جهاد

1288 مورد یافت شد